ПРО ЦЕНТР

Центр Електронної Освіти  – структурний підрозділ НаУКМА, який координує  та консолідує напрацювання могилянців в галузі електронного (змішаного) навчання на бакалаврських, магістерських та PhD-програмах, а також створення МВОК (пілотний проект). 

Основні завдання ЦЕО:

  • Розробка університетських стандартів нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, програмного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення електронного навчання (застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, використання технологій дистанційного навчання тощо).
  • Впровадження новітніх форм, методів, методологій і технологій підтримки основних компонентів змішаної електронної освіти (е-освіти ) шляхом побудови методології та спеціалізованого редактору створення електронних курсів для DistEdu та еталонних МООС.
  • Визначення базового інструментарію та форматів зберігання електронних начальних матеріалів.
  • Реалізація ресурсних можливостей НаУКМА для підвищення якості навчання за рахунок оновлення змісту та методів навчання, в тому числі особистісного підходу в навчанні.
  • Індивідуалізація процесу навчання у відповідності з потребами, особливостями і можливостями кожного студента/слухача.
  • Створення системи дистанційного навчання на платформі DistEdu, включаючи он-лайн та змішані курси для внутрішньої та зовнішньої аудиторій.
  • Поширення якісних освітніх послуг НаУКМА.